• បដា
  • បដា

ធាតុសំអាត

  • កន្សែង​ជូត​សម្អាត​ Microfiber សម្រាប់​រថយន្ត

    កន្សែង​ជូត​សម្អាត​ Microfiber សម្រាប់​រថយន្ត

    កន្សែង​ជូត​សម្អាត​មីក្រូ​ហ្វាយបឺរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ចម្បង​សម្រាប់​រថយន្ត។កន្សែងជូតសម្អាតមីក្រូហ្វាយបឺរនេះមានភាពទន់ និងស្រូបយកខ្លាំង ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផាសុកភាព និងរចនាប័ទ្មដ៏កក់ក្តៅបំផុត។